نسخه قابل چاپ 
گروه های سنی طلاق
     

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در شش ماه اول سال 1392

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سه ماه اول سال 1393

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در شش ماه اول سال 1393

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در نه ماه اول سال 1393

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1393

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سه ماه اول سال 1394

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در شش ماه اول سال 1394

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در نه ماه اول سال 1394

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1394

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در نه ماه سال 1395

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1395

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سه ماه سال 1396

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در شش ماه سال 1396

آخرین بروز رسانی : 1396/07/15 10:36:00  تعداد مشاهده : 3064  نویسنده / ویرایشگر : M.Sharifzadeh