نسخه قابل چاپ 
گروه های سنی ازدواج
     

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در شش ماه اول سال 1392


توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در سه ماه اول سال 1393

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در شش ماه اول سال 1393

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در نه ماه اول سال 1393

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در سال 1393

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در سه ماه اول سال 1394

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در شش ماه اول سال 1394

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در نه ماه اول سال 1394

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در سال 1394

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در نه ماه اول سال 1395

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در سال 1395

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در سه ماه اول سال 1396

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در شش ماه اول سال 1396

آخرین بروز رسانی : 1396/07/15 10:34:47  تعداد مشاهده : 3026  نویسنده / ویرایشگر : M.Sharifzadeh