نسخه قابل چاپ 
مشاهده کامل خبر
از سجل احوال تا ثبت احوال نوین      

رضا براتی رئیس مرکز آموزش وتجهیز نیروی انسانی سازمان ثبت احوال کشور : در آستانه سال 1300 زمانی که کشور در تدارک ایجاد شالوده های دیوانسالاری وپی ریزی نظام اداری بود در کنار شکل گیری نهادهایی چون نظمیه ، عدلیه ، بلدیه و... اداره سجل احوال نیز پا به عرصۀ حیات اداری گذارد .

در آستانه سال 1300 زمانی که کشور در تدارک ایجاد شالوده های دیوانسالاری وپی ریزی نظام اداری بود در کنار شکل گیری نهادهایی چون نظمیه ، عدلیه ، بلدیه و... اداره سجل احوال نیز پا به عرصۀ حیات اداری گذارد . در شهریور ماه 1295 هجری شمسی تصویب نامه ای مشتمل بر 41 ماده راجع به آمار وثبت احوال به تصویب هیأت وزیران رسید ولی تا دیماه 1297 اجرایی نشد . در سال 1297 ثبت احوال در تهران در وزارت داخله (کشور ) تأسیس شد وبتدریج درسایر نقاط کشور توسعه یافت . در 1303 آیین نامه ای مفصل راجع به احصائیه وجمع آوری آمارهای گوناگون به تصویب هیأت وزیران رسید ادارۀ ثبت احوال در آغاز "سجل احوال " نامیده می شد وگاهی تحت نظر شهرداری وگاهی از ادارات وزارت کشور محسوب می شد . درسال 1307 ادارۀ مزبور به نام "ادارۀ احصائیه وسجل احوال کل مملکتی" نامیده شد . در سال 1310 آموزشگاهی اختصاصی برای تربیت آمارگر تأسیس شد .

در 1316 نام ادارۀ مذکور به
"ادارۀ آمار وثبت احوال" تغییر داده شد . در خرداد 1318 قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید واز آن تاریخ تا شهریور 1320 در 35 شهر سرشماری به عمل آمد . در سال 1337 وظایف ادارات آمار وثبت احوال از یکدیگر تفکیک وتشکیلات فعلی ثبت احوال به نام" اداره کل ثبت احوال " نامیده شد . آغاز فعالیت اداره سجل احوال وصدور اولین شناسنامه نیز جالب توجه وقابل امعان نظر است .

در سوم دیماه 1297 برای اولین بار در شهر تهران شناسنامه ای  برای یک نفر نوزاد دخترصادر می شود که نام "فاطمه ایرانی"  را بر خود دارد، گزینش این ترکیب از یک سو ریشه در عمق اعتقادات مذهبی مردمان این مرز و بوم داشته و از سوی دیگر حکایت از اصالت علقه وتعلق به سرزمین ایران دارد به خودی خود نقطه عطفی در آغاز یک حرکت بنیادین است .

 بنابرقانون مصوب در خرداد 1304 مقرر شد که از تاریخ دایر شدن ادارۀ ثبت احوال در هرمنطقه ، اتباع ایران موظف به دریافت شناسنامه هستند . در پی این اقدام ادارات سجل احوال از طریق وزارت کشور (وزارت داخله ) درشهرستان ها دایر وشروع به صدور وتوزیع شناسنامه مقرر در قانون موصوف می نمایند . از آن پس بموجب قانون بیستم خرداد 1307 اداره کل ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه وسجل احوال که تابع وزارت داخله بودتأسیس وآغاز به کارکرد . درست از همین زمان بود که امور آمار وسرشماری نفوس از دایرۀ عملکرد
"اداره کل آمار وثبت احوال " ( اداره احصائیه وسجل احوال ) متنزع گشت . ادامۀ اصلاحات نهایتاً منجر به شکل گیری گستردۀ سازمان ثبت احوال شدکه با  تغییراتی امروزه عهده دار وظایف مهمی در عرصۀ مسئولیتهای حاکمیتی نظام قلمداد می شود . 

در کشور ما در میان دستگاههای اداری عرضه کننده خدمات به مردم شاید ثبت احوال تنها دستگاهی است که هر فرد ایرانی در طول دوران زندگی خود حداقل یکبار به آن مراجعه می کند ، البته این حداقل مراجعه است ،  بدین معنا که در بدو نوزاد  پدر یا مادر برای او شناسنامه می گیرند ، پس از زمانی فرد برای عکس دارنمودن شناسنامه مراجعه دارد، در ثبت واقعه ازدواج و... با این حال آمارها نشان می دهد که در سال های گذشته همه ساله حداقل یک عضو از اعضای خانواده ها ی ایرانی برای دریافت یکی از خدمات سجلی یا کارت شناسایی ملی به ادارت ثبت احوال مراجعه داشته است .

 آمار ارایۀ بیش از 30 میلیون خدمت از سوی ثبت احوال به مردم خوبمان در سال 85 دراین میان بسیار گویا است . شاید در سالهای آغازین کلید خوردن صدور شناسنامه وتنظیم سند سجلی برای ایرانیان وحتی چند دهه پس از آن ، کسی تصور نمی کرد که چار چوب وظیفه ای این سازمان چیزی فراتراز ثبت موالید ووفات ، ازدواج وطلاق ، اعلام اسامی مشمولین وظیفه عمومی و... باشد . پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اگرچه اقدامات پراکنده ای را نسبت به انجام اصلاحات در مسیر اصلاح سیستم ثبت احوال در پی داشت اما این امر در تداوم خود شکل گیری و استقرار پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور را که مهمترین بستر وزمینه ساز تولید وبهره گیری از آمارهای ثبتی است به ارمغان آورد ( طبق مصوبۀ هفدهم شهریور 1364هیأت وزیران ) امروزه این پایگاه پراهمیت علاوه براینکه بیش از 95 میلیون رکورد اطلاعاتی جمعیت ایرانیان را در درخود نگهداری نموده وامکان پردازش سریع وپردامنه آنرا فراهم می نماید ، قابلیت تشکیل بانک اطلاعات عکس را در مرحله تشخیص هویت فردی وهمچنین اختصاص شماره ملی یکه (Unique) ومنحصر به فرد ایرانیان ونیز دایر ساختن بانک  نشانی وکدپستی دارندگان کارت شناسایی ملی را نیز میسر ساخته است .

در سالهای اخیر صدور کارت شناسایی ملی ایرانیان جزو اولویتهای کاری سازمان ثبت احوال قرارگرفته است (طبق قانون مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی ) بطوریکه در حال حاضر پوشش کارت شناسایی ملی در 25 استان کشور به بیش از90 در صد رسیده ومابقی استانها نیز تا پایان سالجاری با مراجعه متقاضیان این پوشش را نهایی خواهند ساخت . کاربردی شدن این کارت دسترسی آحاد مردم را در تعامل با دستگاهها ونهادهای خدمت رسان جامعه تسهیل وتسریع خواهد نمود. اولین شناسنامه های صادره با بهره گیری از امکانات نوشتاری آنزمان از حیث کاغذ وقلم ، با مداد کاربن ، قلم ودوات وروان نویس تحریر می شد ، امروزه با رشد وتوسعه فن آوری تولید سند با کمک رایانه وچاپگرهای مخصوص این کار ومتکی براطلاعات متقن پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور صادر شده ودرسه سال گذشته شناسنامه نوزاد نیز با بهره گیری از همین روش وامکانات تولید وعرضه شده است ، وسازمان برای تولید شناسنامه بزرگسالان بدین روش نیز برنامه ای اجرایی دردست مطالعه دارد .

امکان جمع آوری ودسترسی ثبت احوال به آمار های ثبتی مربوط به جمعیت ( در مقایسه با  آمار هایی که با سایر روشها تولید می شود ) این سازمان را به تنها مرجع رسمی در اعلام این آمار مبدل ساخته است ،  بعنوان نمونه در سالهای قبل که آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محل اختلاف برخی از دستگاههای ذی ربط واقع شد، مصوبه دولت یگانه مرجع رسمی اعلام این آمار را سازمان ثبت احوال کشور تعیین ومعرفی نمود .

افزون براین نقش این سازمان  درفراهم ساختن اطلاعات مورد نیاز سیاستگزاریهای کلان نظام در ابعاد اقتصادی ، آموزشی ، بهداشتی و.... نقشی بسیار پر اهمیت تلقی می شود . خدمتی که بویژه در طی سالهای اخیر در مسیر برنامه ریزی واجرای بهینۀ برخی طرحهای ملی نظیر صدورمدارکی چون گذرنامه ، شماره گذاری خودرو ، توزیع کالابرگ ، توزیع سهام عدالت و بستر سازی مناسب جهت گیری نظام در خصوص توزیع یارانه ها و... به کشور عرضه شد بیش  از پیش برنقش وجایگاه برجسته این نهاد حاکمیتی در نظام برنامه ریزی کشور دلالت دارد . خوشبختانه مسئولان وبرنامه ریزان ارشد نظام نسبت به اهمیت ونقش تعیین کننده این سازمان وقوف کامل دارند ، این نکته ای است که پیشرفت همه جانبه کشور را در مدار توسعه پایداروبویژه سند چشم انداز تسهیل خواهد نمود.

در فراز پایانی فرصت را مغتنم شمرده هفته اول دیماه را که مصادف با سالگرد نودمین سال تأسیس سازمان ثبت احوال وصدور اولین شناسنامه ایرانی است  به یکایک همکاران سختکوش وتلاشگر درجای جای میهن اسلامیمان که به حق "مرزبانان مرزهای هویتی وتابعیتی"  لقب یا فته اند واین مناسبت با دهه ولایت تقارن یافته شاد باش گفته وآرزونمایم از برکت این تقارن ونقطه عطف مدد جسته ودر مسیر ارایه خدمتی هرچه بهتر وشایسته تر به هم میهنان عزیزمان توفیق یابیم .


گروه خبری : اخبار ثبت احوال
منبع : مرکز آموزش سازمان
آخرین ویرایش : 1389/06/26 -- 15:43:25
نویسنده : M.Sharifzadeh
تعداد بازدید : 1927