نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

ولادت سال 1392
     

آمار متولدین ثبت شده در اداره ثبت احوال زیرکوه در شش ماه اول سال 1392

گزارش آمار متولدین ثبت شده در اداره ثبت احوال زیرکوه در سه ماهه اول سال 1392

گزارش آمار متولدین ثبت شده در اداره ثبت احوال زیرکوه در شش ماهه اول سال 1392

آخرین بروز رسانی : 1393/01/31 11:28:19  تعداد مشاهده : 1619  نویسنده / ویرایشگر : M.Sharifzadeh