نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

رئیس اداره
     

 

پست سازمانی  : رئیس   

 

 نام و نام خانوادگی : حسین زنگوئی 
شماره ساختمان :1        طبقه : 1       اتاق :1  
تلفن داخلی : 05632504344           تلفن مستقیم : 05632504344  
 پست الکترونیک :     

 

توضیحات :

کارمند پیمانی

لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور بیرجند

شروع به کار: 5/5/1387

سوابق:

*مسئول امور سجلی(امورعمومی) اداره ثبت احوال نهبندان تا 25/12/1390*کارشناس امورحقوقی و سجلی اداره ثبت احوال نهبندان تا 25/12/1392*کارشناس مسئول امور هویتی (مسئول نمایندگی بخش شوسف) نهبندان تا 23/5/1394 *کارشناس مسئول امورهویتی (مسئول نمایندگی بخش قهستان) درمیان از 24/5/1394

 

*رئیس اداره ثبت احوال زیرکوه از 1395/10/16

آخرین بروز رسانی : 1395/10/20 13:16:17  تعداد مشاهده : 4560  نویسنده / ویرایشگر : M.Sharifzadeh