نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

مشاهده کامل خبر
رند ترین شماره ملی کشور      

رندترین شماره ملی در ایران مربوط به یکی از مردم شهرستان فلاورجان می باشد

 

رندترین شماره ملی در ایران مربوط به یکی از مردم شهرستان فلاورجان می باشد
:ده رقم این شماره همگی عدد یک می باشد و عبارتست از

 1-111111-111  1-111111-111 که متعلق به فردی به نام آقای عبد الرضا سلمانیان قهدریجانی می باشد

شایان ذکر است نامبرده اظهار می دارد در برخی از ادارات و بانکهایی که شماره ملی خود را ارائه میدهد ابتدا تصور می کنند که شماره ملی وی صحیح نبوده و فرضی می باشد ولی سپس با بررسی کارت ملی و شناسنامه وی متوجه صحیح بودن آن می گردند.


گروه خبری : اخبار ثبت احوال
منبع :
آخرین ویرایش : 1389/08/22 -- 21:30:36
نویسنده : M.Sharifzadeh
تعداد بازدید : 1805