نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
تعرفه و شماره حساب
     

 

خدمات الکترونیکی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به ریال

شماره حساب

صدور شناسنامه اولیه رایانه ای 150000 2171119002005

 هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (تا یک ماه)

300000 2171119002005

 هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (یک تا سه ماه)

300000 2171119002005

  هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (سه تا شش ماه)

500000 2171119002005

  هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (شش ماه و بعد از آن)

1000000 2171119002005
تعویض شناسنامه (ناشی از مستعمل شدن یا تغییر در مندرجات هویتی) 300000 2171119002005

الصاق و صدور شناسنامه رایانه ای در مهلت مقرر قانونی (موضوع تبصره 1 و 2 ماده 36

300000 2171119002005

 صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

400000 2171119002005

  صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

700000 2171119002005

  صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم)

2000000 2171119002005

 صدور شناسنامه برای مشمولین بند3و5 و 6 ماده 976 و 979 قانون مدنی

  2171119002005
صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه   2171119002005
صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی   2171119002005
ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی 300000 2171119002005
تغییرنام تحت هر عنوان اعم از هیات، دادگاه ها و .. 300000 2171119002005
تغییر نام توسط سازمان(تغییر نامهای با فراوانی کم موضوع دستورالعمل153226/1/1390) 2500000 2171119002005

تغییر نام خانوادگی(از جمله حذف پسوند، پیشوند، ایلات و عشایر، حرف، مشاغل، حروف زائد و ..، بازگشت به نام خانوادگی اولیه و تغییر نام خانوادگی برای مرتبه دوم

1000000 2171119002005
تغییر نام خانوادگی به استناد جزء اول تبصره ذیل ماده 31 150000 2171119002005
استفاده از نام خانوادگی همسر (ماده 32) 1000000 2171119002005

حل اختلاف اسناد هویتی (به غیر از مغایرتهای شناسنامه با اسناد سجلی که صرفا در اثر اشتباه مامور ثبت احوال و نیز اغلاط املایی در شناسنامه می باشد)

300000 2171119002005

تغییر سن (کمیسیون تشخیص سن و اجرای احکام ابطال و صدور)

500000 2171119002005

ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه والدین (به غیر از مواردی که بهنگام تعویض شناسنامه والدین صورت می پذیرد.)

  2171119002005
ثبت اقرارنامه زوجیت 300000 2171119002005
صدور گواهی- صدور گواهی نسبی و سببی(شامل گواهی مشخصات، گواهی تجرد، شماره ملی، گواهی فوت، گواهی ولادت و وفات اتباع خارجی) 100000 2171119002005
ثبت اعلامیه ازدواج واصله از محاضر 50000 2171119002005
ثبت اعلامیه طلاق واصله از محاضر 200000 2171119002005
اعلام مشخصات هویتی به صورت مکانیزه (به استثنای بنیاد شهید و امور ایثارگران، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوقها و سازمانهای بیمه ای و حمایتی مرتبط با بانک "اطلاعات بیمه های اجتماعی و درمانی") 100000 2171119002005
تایید هر قطعه عکس 100000 2171119002005

 

 

 

 

کارت شناسایی ملی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب

صدور کارت شناسائی ملی اولیه    

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان(نوبت اول)

   

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان(نوبت دوم)

   

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان(نوبت سوم)

   
تعویض کارت شناسائی ملی    
تعویض کارت شناسائی ملی به دلیل تغییر نشانی    
تعویض کارت شناسائی ملی به دلیل اجرای رای دادگاه یا هیات حل اختلاف    

 

 

 

 

کارت هوشمند ملی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به ریال

شماره حساب

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی با ارائه کارت شناسائی ملی

250000

2171111305005

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی بدون ارائه کارت شناسائی ملی 250000 2171111305005

صدور کارت هوشمند ملی (المثنی- بار اول) 

500000

2171111305005

 صدور کارت هوشمند ملی (المثنی- بار دوم)

700000

2171111305005
 تعویض کارت هوشمند ملی  300000 2171111305005

 

  

 

 

کلیه شماره حسابها سیبا و نزد بانک ملی ایران می باشد .

آخرین بروز رسانی : 1398/04/16 14:47:05  تعداد مشاهده : 11046  نویسنده / ویرایشگر : H.K.N

 

 

وب سایت اداره ثبت احوال زیرکوه


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS