نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
مشاهده کامل خبر
تاریخچه ثبت احوال در کشور      

 

تاریخچه ثبت احوال ایران

سازمان ثبت احوال کشور با قدمتی 89 ساله به عنوان سازمانی مردمی در رابطه با ثبت احوال شخصیه آحاد مردم و حاکمیتی از حیث پاسداری از

. مرزهای هویتی و تابعیتی هموطنان نقش مهم و حساسی دارد

تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور

در1/7/ 1297 هجری شمسی ،بنا به مصوبه هیات دولت وقت ، اداره ای به نام سجل احوال در شهر تهران تا سیس گردیدکه زیر نظر وزارت کشور

انجام وظیفه می نمود و مامورین بلدیه (شهرداری) نسبت به ثبت وقایع ولادت ، وفات ، ازدواج و طلاق و توزیع شناسنامه بین مردم اقدام می کردند

اولین سند سجلی در 4/10/1297 بنام خانم فاطمه ایرانی متولد در عودلاجان سنگلج تهران توسط اداره کل سجل احوال دارالخلافه مستقر در بلدیه

.تهران تنظیم و شناسنامه صادر گردید

در سال 1304 به موجب مصوبه مجلس وقت قانون تاسیس اداره سجل احوال در سراسر کشور تصویب گردید. نام اداره سجل احوال در سال 1307

. به اداره کل احصائیه و از سال 1355 به بعد به سازمان ثبت احوال کشور تغییر نام یافت

روند رو برشد سازمان ثبت احوال کشور

ثبت احوال کشور سعی بر آن داشته تا خود را با تکنولوژی روز هماهنگ نماید تا بتواند خدمات صحیح و سریع را به مردم ارائه نماید در همین راستا

در دهه 60 مسئولین وقت سازمان بحث اصلاح سیستم ثبت احوال و تغییر آن ازحالت سنتی به مکانیزه را مطرح نمودند ودر سال 1367 طرح اصلاح

اساسی سیستم سازمان ثبت احوال کشور بوجود آمد جهت انجام این امر مهم ابتدا کلیه اسناد موجود بازنگری شده و صحافی آنها شروع گردیده و

برای هر سند شماره ای به نام شماره مجلد و برای هر برگ سند شماره ردیف در نظر گرفته شد شماره مجلد در هر اداره از یک شروع و به آخرین

سند ختم می گردد و شماره ردیف در هر مجلد از یک شروع و به تعداد برگ موجود در مجلد خاتمه میابد پس از آن خلاصه برداری از اسناد در کلیه

ادارات ثبت احوال شروع گردید و اقلام مورد نیاز از اسناد استخراج شد و پس از آن اطلاعات استخراج شده در مای فریمهای که توسط سازمان تهیه

گردیده ودر ساختمانی به نام پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور در سازمان ثبت احوال مستقر گردیده و تعداد ....دستگاه سیستم ام ایکس در ادارات

استانها نصب گردید که از طریق خطوط تلفن مرتبطا با مرکز اطلاعات وارد و به سازمان ارسال گردید و پس از آن به کلیه اسناد تغذیه شده شماره ملی

اختصاص داده شد وازسال 1368به بعد اسناد نوزادان با شماره ملی صادر می گردد.اطلاعات تغذیه شده در چندین مرحله پالایش گردیده تا خطاهای

پیش آمده در زمان صورتبرداری از اسناد و داده آمائی آنها اصلاح گردد.با این اقدام پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور پا گرفته و شروع به کار نمود از آن

پس سازمان ثبت احوال در صدد آن بوده وهست تا بتواند از سیستمهای بروز دنیا در سازمان بهره گیرد. از سال 1381 صدور کارت شناسائی ملی

،ایجاد بانک عکس کشوری ، به هنگام نمودن اطلاعات مندرج در شناسنامه با اسناد سجلی و سیستمهای رایانه ، صدور شناسنامه مکانیزه نوزاد

به بهره برداری رسید ه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی سازمان ثبت احوال را برآن داشته تا سیستمهای خود را ارتقاع دهد و از سیستمهای روز

موجود در دنیا استفاده نماید و در حال حاضر سیستم جدید در سازمان ثبت احوال مستقر گردیده و فاز اول آن که سیستم استعلام می باشد راه

انداری گردیده است و در آیندی نزدیک فازدوم آن که اخذ درخواست کارت شناسائی ملی می باشد راه اندازی خواهد گردید و با راه اندازی آن مدت

زمان صدور کارت شناسائی ملی به 15 روز خواهد رسید فاز سوم سیستم جدید ثبت ولادت و فوت می باشد راه اندازی خواهد شد در این قسمت

با ورود شماره ملی والدین اطلاعات مربوط به آنها از پایگاه اطلاعات جمعیتی به سیستم ثبت ولادت انتقال می ابد که این امر باعث آن می گردد تا

. خطاهای انسانی در ورود اطلاعات پیش نیاید

با روند رو به رشدی که سازمان ثبت احوال دارد امید آن است که تعویض شناسنامه نیز در هر اداره امکان پذیر گردد و دیگر نیاز به ارسال مدارک به

. ادارات محل صدور شناسنامه نباشد

اولین شناسنامه مکانیزه در کشور در تاریخ5/2/1384 با حضور وزیرمحترم وقت کشور در استان قم به بهربرداری رسیده و پس از آن طرح مکانیزه

نمودن سند و شناسنامه نوزاد در سایر نقاط کشور نیز راه اندازی گردید ودر حال حاضر در اکثر ادارات ثبت احوال شناسنامه نوزاد بصورت مکانیزه

.صادر می گردد

تصویرشناسنامه مکانیزه

اهم وظایف سازمان ثبت احوال کشور

: ـ1) ثبت وقایع حیاتی

ـ1ـ1) ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

ـ2ـ1) ثبت واقعه فوت و صدور گواهی فوت

ـ3ـ1) ثبت اعلامیه ازدواج و طلاق درظهر اسناد سجلی

:ـ2) ارائه خدمات سجلی

.ـ1ـ2) تعویض شناسنامه جمهوری اسلامی که به دلیل مستعمل بودن یا آراء صادره از سوی محاکم و هئیت حل اختلاف ، مندرجات آن تغییر یافته باشد .

(ـ2ـ2) الصاق عکس ( بالای 15 سال

ـ3ـ2) تغییر نام ، نام خانوادگی و سن

ـ4ـ2)صدور گواهی ولادت ووفات برای اتباع خارجی پس از انجام مراحل قانونی

ـ5ـ2) تنظیم صور مشمولین و ارسال به نیروی انتظامی بطور سالانه

ـ6ـ2)صدور گواهی تجرد و مشخصات

ـ7ـ2) تشکیل پرونده برای بزرگسالان فاقد ورقه

ـ3)اختصاص شماره‌ملی برای کلیه اتباع‌ایرانی وهمچنین صدورکارت ابلاغ شماره‌ ملی وکدپستی

(ـ4) صدور کارت شناسائی ملی برای واجدین شرایط ( 15 سال به بالا

ـ5) بهنگام سازی اطلاعات هویتی و نشانی افراد دراسناد سجلی و پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور

ـ6) جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن

ـ7) وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده این سازمان گذاشته شده است

 


گروه خبری : اخبار ثبت احوال
منبع :
آخرین ویرایش : 1389/05/30 -- 23:19:20
نویسنده : M.Sharifzadeh
تعداد بازدید : 2104

 

 

وب سایت اداره ثبت احوال زیرکوه


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS