نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
مشاهده کامل خبر
گزارش آماری ثبت وقایع حیاتی چهارگانه استان طی 7 ماهه سال 1389      

در 7 ماهه سال 1389 تعداد 7923 واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.30+ درصد افزایش داشته است

 

گزارش آماری ثبت وقایع حیاتی چهارگانه استان طی 7 ماهه سال 1389     

 

بخش ولادت :
-  در 7 ماهه سال 1389 تعداد 7923 واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.30+ درصد افزایش داشته است

استان

7 ماهه 1388

7 ماهه 1389

درصد تغییرات

7821

7923

1.30+

- تعداد ولادت ثبت شده شهری در 7 ماهه 1389 برابر با 4773 رویداد و تعداد ولادت روستایی آن برابر با 3150 رویداد می باشد
 نسبت جنسی ولادت :
- نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در 7 ماهه سال 1389 برابر با 108.50 است که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل 108.12 حاصل شده است .. ( یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 108 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است )

استان

7 ماهه 1388

7 ماهه 1389

مرد

زن

مرد

زن

4063

3758

4123

3800

نسبت جنسی

108.12

108.50


 

بخش فوت :
-  در 7 ماهه سال 1389 در استان تعداد 1865 نفر فوت نموده اند که از این تعداد 1058 مرد و 807 زن می باشند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.62+ درصد افزایش را نشان می دهد.
- تعداد فوت جاری ثبت شده شهری در 7 ماهه سال 1389 برابر با 905 و تعداد فوت روستایی آن برابر با 960 رویداد می باشد

استان

7 ماهه 1388

7 ماهه 1389

درصد تغییرات

1733

1865

7.62+

نسبت جنسی فوت :
- در 7 ماهه سال 1389 در مقابل هر 100  زن فوت شده ،  تعداد 131 نفر مرد فوت نموده اند.
بخش ازدواج :
- در 7 ماهه سال 1389 ، تعداد 5690 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.23+ درصد افزایش داشته است که حدود53.57 درصد ازدواج ها در مناطق شهری و 46.43 درصد آن ها در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.
- در 7 ماهه سال جاری بیشترین ازدواج مردان بین گروه سنی 24-20 سال با رقم 3159 نفر بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10.30+ درصد افزایش داشته است.

- در 7 ماهه سال جاری بیشترین ازدواج زنان بین گروه سنی 24-20 سال با رقم 2250 نفر بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11.06+ درصد افزایش داشته است.
- در 7 ماهه سال جاری بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده مردان مربوط به گروه سنی 24-20 ساله با زنان 19-15 ساله ازدواج نموده اند و تعداد آن برابر 1543 واقعه می باشد.
- در 7 ماهه سال جاری در مناطق شهری، بیشترین ازدواج مردان وزنان بین گروه سنی 24-20 ساله به ترتیب با رقم 1561 و 1315 نفر بوده است.
- در 7 ماهه سال جاری در مناطق روستایی، بیشترین ازدواج مردان بین گروه سنی 24-20 ساله با رقم 1598 نفر و زنان بین گروه سنی  19-15 ساله با رقم 1168 نفر می باشد.

نسبت ازدواج به طلاق :
- در 7 ماهه سال 1389 نسبت ازدواج به طلاق ، 13~ 12.67 بوده یعنی در برابر 13 رویداد ثبت شده ازدواج یک رویداد طلاق ثبت گردیده است.

 


گروه خبری : اخبار ثبت احوال
منبع : ostan
آخرین ویرایش : 1389/08/13 -- 18:03:19
نویسنده : M.Sharifzadeh
تعداد بازدید : 1887

 

 

وب سایت اداره ثبت احوال زیرکوه


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS